04.12.2008 - 25.01.2009

 

Pracownia działań multimedialnych to miejsce szczególne. Studenci mają tu szansę na realizację swoich pomysłów w tych wszystkich mediach sztuki, które nie są czystym malarstwem, grafiką, rzeźbą czy fotografią. Tworzą prace łączą­ce różne media i różne formy przekazu: obraz, słowo, dźwięk, ruch.
Jednym z przykładów tego typu prac są książki artystyczne. Łączą treść zapisaną słowami z obrazem. Czasem zbliżają się do rzeźby, czasem do grafiki. Specyfiką książki artystycznej jest to, że wymaga aktywności odbiorcy. Żeby ją poznać w pełni, oglądający musi taką książkę wziąć w rękę, poczuć ciężar, fakturę powierzchni. Musi ją otworzyć, przekartko­wać, zagłębić się w lekturze.

Równolegle z książkami - przedmiotami fizycznymi - powstają książki wirtualne, które można oglądać na ekranie kom­putera. Często są to animacje połączone z dźwiękiem, zwykle również, podobnie jak „realne" książki, wymagają aktyw­ności oglądającego, zapraszają go do kliknięcia, zmiany jakiejś części.
Innymi ciekawymi obiektami są krzesła. Zadaniem studentów było przekształcenie zwykłego krzesła w obiekt artystycz­ny, pokazujący ich osobowość. Jednocześnie jednak krzesło miało zachować swoją funkcję użytkową, aby można na nim siedzieć. Powstałe obiekty często zadziwiają pomysłowością i ciekawą formą plastyczną, jednak studenci rzeczywi­ście siedzą na nich podczas zajęć.

Wiele ćwiczeń w pracowni dotyczy łączenia - łączenia technik, mediów, świata realnego z wirtualnym, ludzi i rzeczy. Przykładem takiego zadania jest ćwiczenie „Ja w przedmiocie". Są to komputerowo wykonane collage, łączące twarz z jakąś rzeczą. Jest to wizualna wersja ćwiczenia rozwijającego kreatywność, w którym trzeba dokończyć zdanie: „Je­stem jak ..., ponieważ ...". Daje to studentom okazję do autorefleksji i określenia siebie.
Oprócz działań stricte artystycznych, studenci w pracowni działań multimedialnych projektują oraz realizują warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Warsztaty przeprowadzane są w szkołach, ośrodkach kultu­ry, podczas imprez i projektów edukacyjnych. Dokumentację działania stanowią plansze oraz materiały zamieszczane w internecie.
Powyżej opisane zostały tylko niektóre z wielu różnorodnych ćwiczeń i realizacji studentów pracowni działań multime­dialnych.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę pracowni: www.multimedia.asp.lodz.pl


Prowadzący pracownię prof. Wiesław Karolak
oraz asystenci: dr Maciej Jabłoński, mgr Małgorzata Górska.

 

Materiały zaczerpnięto z katalogu do wystawy. Projekt katalogu: Maciej Jabłoński


Pracownia Działań Multimedialnych Wydziału Edukacji Wizualnej ASP Łódź


Wstecz