galeria działań


SEMINARIUM WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ

UCZESTNICY: Nauczyciele języka polskiego , wiedzy o kulturze, muzyki i plastyki szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkolni koordynatorzy edukacji kulturalnej .Uczniowie klas autorskich

ORGANIZATORZY: Galeria Działań SMB „Imielin", 
     Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń

      Doradcy metodyczni m. st. Warszawy,
    
Wydział Kultury m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów.

Kuratorzy seminarium: Jacek Ojda - kierownik artystyczny Galerii Działań
        Hanna Wiśniewska - doradca metodyczny w zakresie języka polskiego 

TERMIN: 19 listopada 2010 roku

MIEJSCE: Galeria Działań, Warszawa, ul. Marco Polo 1, tel.: 0-22 643 65 37 

Motto: „ Wychowanie oznacza pobudzenie rozwoju , lecz rozwój pomijając dojrzewanie fizyczne - ujawnia się  tylko w ekspresji, w uzewnętrznianiu się za pośrednictwem duchowych i wzrokowych znaków i symboli"

Herbert Read

PROGRAM

13.30 - 14.50

Marek Goździewski - krytyk sztuki (CSW  w Warszawie).
Kierunki w sztuce współczesnej - wykład

 

14.55 -16.15
Andrzej Zygmuntowicz - artysta fotografik (Wydział Dziennikarstwa UW)

Światło w fotografii - warsztaty

16.15 - 16.30
Przerwa na kawę, herbatę

16.30 -17.45
Sławomir Wojtkowskii - krytyk sztuki
Reklama a sztuka w przestrzeni publicznej - wykład oraz warsztaty

17.50 - 18.30
Iwona Kulpa Szustak - doradca metodyczny (WCIES)
Jak łączyć treści literackie, plastyczne i muzyczne w edukacji artystycznej
warsztaty metodyczne

Seminarium towarzyszy wystawa "RELIEFY" Macieja Pakalskiego


Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie