galeria działań


SEMINARIUM WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ

UCZESTNICY: Nauczyciele języka polskiego , wiedzy o kulturze i plastyki szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych Uczniowie klas autorskich

ORGANIZATORZY: Galeria Działań SMB „Imielin", Wydział Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im. W.     
      Strzemińskiego w Łodzi, Doradcy metodyczni m. st. Warszawy, Wydział Kultury m.st. Warszawy  
     dla Dzielnicy Ursynów.

Kuratorzy seminarium: Jacek Ojda /Galeria Działań/ Małgorzata Górska 
     /ASP w Łodzi/ Hanna Wiśniewska /doradca metodyczny/ 

TERMIN: 4. grudnia 2008.roku

MIEJSCE: Galeria Działań, Warszawa, ul. Marco Polo 1, tel.: 0-22 643 65 37 

Motto: „ Wychowanie oznacza pobudzenie rozwoju , lecz rozwój pomijając dojrzewanie fizyczne - ujawnia się  tylko w ekspresji, w uzewnętrznianiu się za pośrednictwem duchowych i wzrokowych znaków i symboli"

Herbert Read

PROGRAM

12.00- 13.30.

Media we współczesnym teatrze - wykład ilustrowany fragmentami spektakli ­Janusz Majcherek - krytyk teatralny, nauczyciel akademicki Akademii Teatralnej im .A. Zelwerowicza w Warszawie .

 

13.40.-15.10.

MEDIA W SZTUCE
Zabawa z przedmiotami w twórczym samorozwoju i arteterapii - wykład prof. Wiesław Karolak - wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz uczelni artystycznych we Włoszech . 

 

15.15-17.00
Warsztaty twórcze dla nauczycieli: Książka-nie książka
Prowadzenie: dr Maciej Jabłoński - nauczyciel akademicki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Otwarcie wystawy i prezentacja Pracowni Działań Multimedialnych

Wydziału Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi


Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie