Rewers fotografii przed wojną wykorzystywany był do umieszczania reklam własnego zakładu foto.
W zależności od inwencji fotografa zawierał ozdobne napisy i mniej lub bardziej rozbudowane treści informacyjne. Litografie bywały bardzo ozdobne, barwne, często złocone.

Pomimo upływu lat dla mnie nadal niosą treści informacyjne. 
Projekt zakłada skopiowanie rewersów zdjęć wykonanych w warszawskich zakładach fotograficznych przed II wojną światową i umieszczenie ich w punktach miasta, tam gdzie w/w zakłady funkcjonowały. Aby ułatwić poruszanie się w ramach projektu dołączona jest stosowna mapka z opisem projektu.

Akcja ta wpisuje się w nurt refotografii – archeologii fotografii.

"Warszawa jako bezładny zbiór przypadkowych obiektów, pełna białych plam poprzetykanych nielicznymi odciskami pamięci. Bez tożsamości, bez przeszłości skutecznie wymazanej przez kolejne zawieruchy historii. Zginęły domy, zginęli ludzie. Paradoksalnie, fotografia uważana za klisze pamięci - na odwrocie fotografii wiele zakładów umieszczało tekst „klisze przechowuje się", również nie oparła się do końca procesowi entropii. Nie ma już ani klisz ani miejsc gdzie miały czekać.  Zapraszam do wędrówki po nieistniejącym mieście, które może właśnie dzięki Waszej obecności ożyje na chwile. Pamiętajcie „niepogoda nie robi różnicy w zdjęciach""  

Zdjęcia wykorzystane w projekcie pochodzą ze zbiorów www.fotorevers.eu oraz własnych. Podziękowanie dla pani Thiel-Melerski za udostępnienie zbiorów.

Wojciech Różyński

 Plik do pobrania

katalog "REWRS" wraz z mapką

wersja pdf

 
następna strona  


galeria działań

re:wizje

www.fotorevers.eu