Zdjęcia wykorzystane w projekcie pochodzą ze zbiorów www.fotorevers.eu oraz własnych. Podziękowanie dla pani Thiel-Melerski za udostępnienie.


galeria działań

re:wizje

www.fotorevers.eu