galeria działań


21.12.2010 - 15.02.2011

  Jacek Bąkowski, Jan Berdyszak, Jan Chwałczyk, Andrzej Dłużniewski,
Jacek Dyrzyński, Wanda Gołkowska, Alojzy Gryt, Jerzy Hejnowicz, Małgorzata Iwanowska-Ludwińska, Jacek Jagielski, Rafał Jakubowicz, Jacek Kasprzycki,
Koji Kamoji, Krzysztof Klimek, Krzysztof Knittel, Andrzej Kostołowski,
Piotr C. Kowalski, Barbara Kozłowska, Jarosław Kozłowski, Paweł Kwiatkowski,
Olga Lewicka, Wiesław Łuczaj, Hanna Łuczak, Zbigniew Makarewicz,
Sławomir Marzec, Bogusław Michnik, Daria Milecka,
Jan Mioduszewski, Andrzej Mitan,
Fredo Ojda, Edyta Ołdak Andrzej Pepłoński,
Waldemar Petryk, Paweł Polus,
Wojciech Różyński, Jan Rylke, Maciej Sawicki,
Wojciech Stefanik, Marian Stępak,
Małgorzata Szandała, Jan Świdziński, Ewa Zarzycka.
   
   Jerzy Ludwiński niejednokrotnie uzupełniał swoje eseje i wykłady prostymi rysunkami-diagramami, które w sugestywny sposób obrazowały koncepty ujęcia wybranych zjawisk w sztuce. Jakby mimochodem doprowadził w ten sposób do skrystalizowania formuły diagramu jako wizualno-pojęciowego komunikatu, towarzyszącego dociekaniom związanym ze sztuką. Sądzimy, że tę formułę warto obecnie docenić, poddać namysłowi i kontynuować – niezależnie od tego, czy będziemy diagramy traktować jako fakty artystyczne, czy wizualne fakty innego rodzaju.

   Do wystawy Diagram zaprosiliśmy ponad 40 osób aktywnie zajmujących się sztuką, by  przedstawiły wypowiedzi nawiązujące do formuły diagramu. Do ich decyzji pozostawione zostało, czy będzie to zapis wykonany przy okazji pracy nad jakimś zagadnieniem, czy też rodzaj komunikatu autonomicznego.

   Wystawa Diagram pomyślana jest jako rodzaj przypomnienia twórczości Jerzego Ludwińskiego w 10 rocznicę Jego śmierci, a jednocześnie przyjrzenie się różnym postaciom twórczej aktywności, w których diagram jest punktem odniesienia. Nieoczywisty status diagramu kieruje uwagę poza to, czym on jest.

 

   Jerzy Ludwiński often illustrated his essays and lectures with drawing-diagrams that suggestively present the concepts of certain art phenomena. In doing so, he contributed to the diagram becoming a regular visual-conceptual message that accompanies art related investigations. We feel it is time this formula received its due, be subjected to consideration and continuation, irrespective of whether one treats diagrams as artistic facts or visual effects of another kind.

   For the Diagram exhibition, we invited nearly 40 individuals actively involved in art to present their thoughts on the diagram formula. It was their decision whether to present pieces from another work or concoct a kind of autonomous message.

   The Diagram exhibition is meant to increase remembrance of Jerzy Ludwiński’s work on the 10th anniversary of his death, while taking a closer look at various forms of creative activity in which the diagram is a point of reference. The diagram’s unobvious status directs attention outside of itself.

Kuratorzy: Fredo Ojda, Grzegorz Borkowski

foto: Paweł Gutowski

"DIAGRAM" - Jerzemu Ludwińskiemu

Relacja z wernisażu:

http://www.obieg.pl/obiegtv/19849
  http://www.obieg.pl/obiegtv/19852 
  http://www.obieg.pl/obiegtv/19867 


Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie